1. INFORMACE O PROVOZOVATELI
Provozovatelem internetového obchodu www.ryba-de.cz je :

RYBÁŘSKÉ POTŘEBY VODŇANY

Radek Křenek

Výstavní 841,38901 Vodňany

Prodejna:V Líse 77
389 01 Vodňany
IČO : 735 04 467 DIČ :CZ7507151674
Číslo účtu : 115-2131100297/0100
Bankovní spojení : 0100

2. USKUTEČNĚNÍ OBJEDNÁVKY
Kupující může uskutečnit objednávku několika způsoby :
- registrací v příslušném obchodě tj. zadáním požadovaných osobních údajů. Po obdržení objednávky Vám bude automaticky zasláno "Potvrzení o přijetí objednávky".
- telefonicky na číslech 728660278 s udáním dodací adresy, telefonického kontaktu a přesné specifikace zboží
- e-mailem s udáním dodací adresy, telefonického kontaktu a přesné specifikace požadovaného zboží

3. EXPEDICE ZBOŽÍ
Expedice zboží které je skladem probíhá do 2 pracovních dnů od obdržení objednávky. V případě, že požadované zboží není skladem, expedice je uskutečněna max. do 7 dní.V případě delší dodací lhůty nebo nedostupnosti zboží u našich obchodních partnerů Vás budeme telefonicky nebo e-mailem kontaktovat a dohodneme další postup.

4. DOPRAVA A PLATBY
Ceny za poštovné jsou následující :
1) Dobírka-Česká pošta-Obchodní nebo Profi balík do 20kg - 189,-Kč
2)Dobírka-DPD-Obchodní nebo Profi balík do 20kg-145,-Kč
3) Platba předem-bankovním převodem-Profi balík do 20kg ( musíte vyplnit svůj e-mail na který Vám bude zasláno číslo našeho bankovního účtu spolu s kopií objednávky ), doručení do 7 dnů,ČP - 169,-Kč,DPD-120kč
4)Zásilka na Slovensko,dle ceníku České pošty

5)Akce poštovné zdarma se nevztahuje na zásilky do zahraničí.

5. ZÁRUKY A REKLAMACE
- v případě doručení zboží v poškozeném obalu má kupující právo zboží nepřevzít od dopravce, za poškození obalu zodpovídá dopravce
- pokud dojde k závadě na zboží v průběhu záruční doby, má právo kupující zboží reklamovat a to bez odkladu po zjištění závady. Spolu s reklamovaným zbožím je nutno přiložit kopii faktury, stručný popis závady a záruční list / pokud byl přiložen/.
- reklamovat nelze zboží opotřebené nesprávným používáním nebo špatným skladováním.
- reklamace je řešena dle předpisů a norem platných v době uplatnění reklamace

Na zboží se obecně vztahují záruční podmínky podle Českého obchodního zákona. Případné reklamace vyřídíme v krátkých dodacích lhůtách.

• Kupující je povinen dodané zboží bez zbytečného odkladu prohlédnout a o případných zjištěných vadách do 5 dnů informovat prodávajícího.
• Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit písemně (e-mailem) do 5 dnů od převzetí zboží. V písemném oznámení musí kupující uvést zjištěné vady. Popsat, o jaké vady se jedná a jak se projevují. Písemné oznámení kupující odešle na adresu: ryba-de@seznam.cz
• Kupující vadné zboží na reklamaci zašle přepravní službou na adresu sídla prodavájicího ( Rybářské potřeby Křenek Radek,Výstavní 841,38901 Vodňany). Balík musí být označen viditelně nápisem "REKLAMACE" a obsahovat: Reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství), kopii nákupního dokladu, dodacího dokladu, záruční list, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zpáteční adresa, tel.číslo, e-mail).
• Zpáteční cestu (po vyřízení oprávněné reklamace) hradí provozovatel.
• Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka. Kupující je povinen zkontrolovat při převzetí zboží od přepravce. Zejména kvůli mechanickému poškození, které by mohlo vzniknout přepravou. V případě poškození zboží přepravou bude náhradu škody řešit prodávající s přepravcem. Na pozdější reklamace mechanického poškození není brán zřetel.
• Prodávající se zavazuje informovat zákazníka (telefonicky nebo elektronickou poštou) nejpozději do deseti dnů od obdržení reklamace o způsobu vyřízení reklamace.

Paragraf § 616 – Občanský zákoník
• Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad.
• Nestanoví-li tento zákon jinak, shodou s kupní smlouvou podle odstavce 1 se dále rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá. U potravin musí být vyznačeno datum minimální trvanlivosti, a jde-li o potraviny podléhající rychlé zkáze, datum použitelnosti. Připouští-li to povaha věci, má kupující právo, aby byla věc před ním překontrolována nebo aby její činnost mu byla předvedena.
• V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.
• Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Možnost odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího
Zákazník má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího se řídí platným zákonným ustanovením Občanského, popřípadě Obchodního zákoníku. Po obdržení vráceného zboží budou peníze za zboží zaslány bankovním převodem na účet kupujícího, nebo poštovní složenkou a to nejpozději do 10 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. Z tohoto důvodu je nutné k vrácené zásilce připsat i číslo Vašeho bankovního účtu a pokud je to z Vaší strany možné i číslo objednávky. Prodávající není povinen, hradit náklady spojené s Vaším dodáním reklamovaného zboží (poštovné, balné či jiné náklady).
• Vrácení zboží zasláním zpět na dobírku není možné a všechny takovéto zásilky jsou ihned odmítnuty a vráceny zpět odesílateli!
• Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží včetně expedičních a dopravních nákladů uvedenou v ceníku na internetové stránce. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1 obchodního zákona dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl..

6. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
- dle zákona č. 101/2000 Sb. se prodávající zavazuje veškeré informace shromažďované v souvislosti s registrací nebo uskutečněním objednávky kupujícího využívat pouze pro vlastní obchodní či marketingovou potřebu
- zaregistrováním se v obchodě zákazník souhlasí se zasíláním akcí či novinek probíhajících v obchodě na jeho e-mailovou adresu max. 2 x měsíčně. Pokud již zákazník nemá zájem být dále informován prostřednictvím zasílání zpráv, má právo toto zasílání kdykoliv ukončit.
- zákazník má právo kdykoliv požádat o výmaz jeho osobních údajů z databáze prodávajícího

7. OSTATNÍ USTANOVENÍ
- zákazník bere na vědomí výše uvedené obchodní podmínky a souhlasí s nimi
- prodávající si vyhrazuje právo obchodní podmínky upravit zejména v bodech doprava a platby závislosti na změně obchodní politiky, nebo vlivem úpravy cen dopravců